Thông báo

Mẫu phiếu khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về HĐGD của GV và đề cương chi tiết học phần

Ngày đăng: 17/09/2018 -09:40:06 AM

Mẫu phiếu lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên năm học 2018-2019

Mẫu khảo sát người học về đề cương chi tiết học phần các chương trình đào tạo năm học 2018-2019

Người đưa tin: Võ Lê Hào