Chất lượng cơ sở giáo dục

Nhà trường hoàn thành quy trình kiểm định chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường cao đẳng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT, với kết quả tỷ lệ các tiêu chí đạt yêu cầu là 85,45% và được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Đại học Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

PGS.TS Đoàn Quang Vinh - Giám đốc TTKĐCLGD-ĐHĐN trao Giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng cho Ban Giám hiệu ThS Nguyễn Thị Hằng - Hiệu Trưởng và ThS Nguyễn Tuyết Lan – Phó Hiệu trưởng