Bảo đảm chất lượng

Các quy trình nghiệm thu ngày 7/8/2018

 STT  Mã số  Tên quy trình  Đơn vị  Nội dung quy trình
 1  QT.ĐCBL-01  Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên  Phòng ĐBCL  Xem
 2  QT.CTSV-01  Tiếp nhận học sinh sinh viên nhập học  Phòng CTSV  Xem
 3  QT.DT-02  Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học  Phòng ĐT  Xem
 4  QT.KHOA-01  Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của khoa  Các khoa  Xem
 5  QT.KTX-01  Tiếp nhận học sinh sinh viên khóa mới vào ở ký túc xá  BQL KTX  Xem
 6  QT.TCCB-03  Tuyển dụng viên chức  Phòng TCCB  Xem
 7  QT.TV-02  Mua tài liệu mới TT Thông tin-Thư viện  Xem