Văn bản

Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường ĐH, CĐ, TCCN

- Số văn bản: 1480/KTKĐCLGD-KĐĐH

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đảm bảo chất lượng


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại