Văn bản

Thông tư Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

- Số văn bản: 12/2017/TT-BGDÐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đảm bảo chất lượng


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại