Văn bản

Quyết định Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng

- Số văn bản: Số: 08 /VBHN-BGDĐT

- Loại văn bản: Văn bản pháp quy

- Lĩnh vực điều chỉnh: Đảm bảo chất lượng


Nội dung văn bản:

DownloadFile

Văn bản cùng loại