Tin tức -Sự kiện

Họp góp ý Báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2 giai đoạn 2018-2023

Ngày đăng: 21/04/2023 -16:19:50 PM

Chiều ngày 18 tháng 4 năm 2023, Hội đồng tự đánh giá chất lượng Nhà trường (Hội đồng) tổ chức họp về Báo cáo Tự đánh giá chất lượng Nhà trường chu kỳ 2 giai đoạn 2018-2023. Tham dự cuộc họp có các thành viên Hội đồng và các thành viên của Ban Thư ký giúp việc cho Hội đồng. 
sptwnt
Tại cuộc họp, Hội đồng tập trung thảo luận những nội dung cụ thể trong Báo cáo tự đánh giá: đặt vấn đề, tổng quan, tự đánh giá, kết luận, phụ lục. Hội đồng nhất trí cao về kết quả tự đánh giá chất lượng Nhà trường giai đoạn 2018 -2023 và các kế hoạch hành động phát huy điểm mạnh, khắc phục tồn tại.  
Phát biểu tại cuộc họp, thầy Nguyễn Trung Triều, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã ghi nhận sự nỗ lực của các thành viên Hội đồng, Ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách, phòng chức năng trong quá trình triển khai kế hoạch tự đánh giá và chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp tục triển khai các hoạt động tự đánh giá chất lượng Nhà trường theo đúng quy trình, đảm bảo tiến độ và hiệu quả./.

Người đưa tin: Đinh Thị Thu Hằng

Tin cùng loại