Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu quy trình công việc năm học 2022-2023

Ngày đăng: 29/06/2023 -14:55:38 PM

Sáng ngày 29/6/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu quy trình công việc đợt 2 năm học 2022-2023. Các quy trình công việc được nghiệm thu gồm: Tổ chức cải tiến chất lượng Trường Mầm non sau tự đánh giá; Tổ chức các lớp năng khiếu tại Trường mầm non. Những quy trình công việc trên do tác giả Trần Thị Phương Dung, Phòng Khảo thí &Bảo đảm chất lượng và Đoàn Thị Thu Hiền, Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức, phát triển kỹ năng soạn thảo theo Kế hoạch xây dựng, rà soát quy trình công việc năm học 2022-2023 của Nhà trường.
Tại buổi họp, Hội đồng đã thảo luận, góp ý về các nội dung trong văn bản quy trình công việc như: tên quy trình, văn bản áp dụng, các bước trong lưu đồ tiến trình và thời gian thực hiện, mô tả, thể thức và nội dung các biểu mẫu. Các ý kiến góp ý của Hội đồng là căn cứ để các tác giả hoàn thiện văn bản quy trình trước khi ban hành đưa vào sử dụng trong thời gian tới./.
Một số hình ảnh của buổi nghiệm thu
sptwnt
Cô Trần Thị Phương Dung trình bày tóm tắt nội dung quy trình công việc
sptwnt
Thành viên Hội đồng nghiệm thu quy trình công việc đợt 2 năm học 2022-2023
sptwnt
Cô Đoàn Thị Thu Hiền bảo vệ trước Hội đồng nghiệm thu

Người đưa tin: Chế Long Mỹ

Tin cùng loại