Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu quy trình (đợt 5)

Ngày đăng: 22/03/2019 -15:31:43 PM

 
Ngày 21 tháng 3 năm 2019 Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tiếp tục tổ chức nghiệm thu quy trình công việc do các đơn vị xây dựng.
Các quy trình được tổ chức đánh giá, nghiệm thu  đợt này  (đợt 5) bao gồm:
1. Quy trình Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với sinh viên (Phòng Công tác sinh viên);
2. Quy trình Xây dựng Đề án tuyển sinh Cao đẳng hệ chính quy (Phòng Đào tạo);
3. Quy trình Tổ chức hội thảo khoa học cấp Trường (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế);
4. Quy trình Tổ chức thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo (Phòng Đảm bảo chất lượng);
5. Quy trình Tuyển hợp đồng lao động (Phòng Tổ chức cán bộ);
6. Quy trình Rà soát, điều chỉnh ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần (Khoa Giáo dục Mầm non);
7. Quy trình Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo (Khoa Đại cương);
8. Quy trình Tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ phục vụ kiến tập học phần (Trường Mầm non Thực hành).
Với tinh thần làm việc nghiêm túc và khách quan, Hội đồng nghiệm thu đã nhận
xét, đánh giá cả về thể thức trình bày cũng như tính khoa học, hiệu quả và tính thực tiễn của các quy trình do các đơn vị xây dựng, đồng thời đóng góp ý kiến giúp các tác giả hoàn thiện quy trình./.
Dưới đây là một vài hình ảnh về buổi nghiệm thu văn bản quy trình công việc ngày 21 tháng 3 năm 2019:
 

 

Thầy Đỗ Văn Sĩ - Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên- trình bày “Quy trình Tổ chức Hội nghị Hiệu trưởng đối thoại với sinh viên”.

Cô Dương Nguyễn Hà My- Phó hiệu trưởng Trường Mầm non thực hành, Trường CĐSP Trung ương- Nha Trang- trình bày “Quy trình Tổ chức hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ phục vụ kiến tập học phần”.

Hội đồng nghiệm thu Quy trình tuyển hợp đồng lao động. 

Ảnh: Võ Lê Hào

 

Người đưa tin: Nguyễn Văn Chí

Tin cùng loại