Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu văn bản quy trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong Nhà trường

Ngày đăng: 13/07/2018 -12:08:59 PM

Xây dựng, rà soát, điều chỉnh quy trình thực hiện nhiệm vụ là một trong những nội dung trọng tâm của  hoạt động đảm bảo chất lượng của các đơn vị, tổ chức trong Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang năm học 2017-2018.
Chiều ngày 10 tháng 7 năm 2018 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang, Hội đồng nghiệm thu đã tổ chức họp nhận xét, đánh giá 07 quy trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị , bao gồm: 
- Quy trình Xây dựng kế hoạch đào tạo năm học (Phòng Đào tạo);
- Quy trình Xây dựng kế hoạch hoạt động năm học (Khoa Đại cương);
- Quy trình Tiếp nhận học sinh sinh viên nhập học (Phòng Công tác sinh viên); 
- Quy trình Tiếp nhận học sinh sinh viên khóa mới vào ở ký túc xá (Ban Quản lý Ký túc xá); 
- Quy trình Mua tài liệu mới (Trung tâm Thông tin - Thư viện);
- Quy trình Tuyển dụng viên chức (Phòng Tổ chức cán bộ);
- Quy trình Tổ chức khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Phòng Đảm bảo chất lượng).
Về cơ bản các quy trình được xây dựng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các quy định hiện hành có liên quan của Nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Nhà trường; đảm bảo tính logic và hệ thống, tính hiệu quả và khả thi. Các quy trình được nghiệm thu sẽ chính thức được ban hành trong tháng 7 năm 2018 và đưa vào thực hiện tại các đơn vị trong Nhà trường, là cơ sở để Nhà trường, các đơn vị giám sát, tự giám sát việc thực hiện nhiệm vụ các đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng./.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tại các hội đồng
sptwnt 
Nghiệm thu quy trình Tiếp nhận học sinh sinh viên khóa mới vào ở ký túc xá (Ban Quản lý Ký túc xá)
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Tổ chức khảo sát ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên (Phòng Đảm bảo chất lượng).
 
 

Người đưa tin: Nguyễn Văn Chí

Tin cùng loại