Tin tức -Sự kiện

Trường CĐSP Trung ương Nha Trang tổ chức nghiệm thu quy trình công việc

Ngày đăng: 17/02/2019 -13:41:03 PM

Chiều ngày 14 tháng 2 năm 2019, thực hiện kế hoạch hoạt động đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019,Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 03 quy trình công việc do Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Công tác sinh viên và Phòng Tổ chức cán bộ xây dựng. Đây là buổi nghiệm thu quy trình đầu tiên của năm 2019. Tham dự buổi nghiệm thu quy trình có Lãnh đạo Nhà trường, cán bộ quản lý các đơn vị và tập thể cán bộ viên chức tham gia soạn thảo quy trình thực hiện nhiệm vụ các đơn vị, tổ chức trong Nhà trường.
Chủ tịch Hội đồng - Bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các thành viên hội đồng đánh giá nghiệm thu quy trình đã nhận xét, chỉ rõ những điểm thành công cũng như những điểm cần chỉnh sửa, hoàn thiện trong văn bản quy trình và hệ thống biểu mẫu liên quan. Đại biểu tham dự cũng đặt ra những câu hỏi mong muốn các tác giả làm rõ về những vấn đề bản thân quan tâm.
Buổi nghiệm thu quy trình diễn ra đảm bảo tính khoa học, nghiêm túc và thật sự có hiệu quả không chỉ đối với các tác giả bảo vệ quy trình mà cả với các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu. Kết quả 03 quy trình được nghiệm thu đó là:
1. Quy trình Tổ chức thanh tra thi kết thúc học phần (Phòng Đảm bảo chất lượng)
2. Quy trình Tổ chức đánh giá, công nhận kết quả rèn luyện, xét cấp học bổng khuyến khích học tập và khen thưởng sinh viên (Phòng Công tác Sinh viên)
3. Quy trình xét nâng bậc lương thường xuyên; nâng bậc lương trước thời hạn; thực hiện chế độ thâm niên vượt khung cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động Nhà trường (Phòng Tổ chức Cán bộ) ./.
Một số hình ảnh về buổi nghiệm thu quy trình
sptwnt
GV Nguyễn Văn Chí (Phòng Đảm bảo chất lượng) bảo vệ quy trình
sptwnt
GVC Đỗ Văn Sỹ (Phòng Công tác Sinh viên) bảo vệ quy trình
sptwnt
CVC Lý Khắc Uẩn (Phòng Tổ chức Cán bộ) bảo vệ quy trình
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu Quy trình
sptwnt
Toàn cảnh buổi nghiệm thu quy trình

Người đưa tin: Lê Thị Minh Xuân

Tin cùng loại