Tin tức -Sự kiện

Nghiệm thu văn bản quy trình công việc

Ngày đăng: 24/05/2019 -08:47:13 AM

Chiều ngày 21 tháng 5 năm 2019, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu 08 văn bản quy trình công việc của các đơn vị: Phòng Công tác Sinh viên, Phòng Tổ chức Cán bộ, Phòng Đảm bảo chất lượng, Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác Quốc tế, Phòng Đào tạo. Đây là đợt nghiệm thu quy trình công việc lần thứ 6 trong năm học 2018 - 2019.

Nhìn chung văn bản quy trình công việc do các đơn vị xây dựng đã đảm bảo được tính khoa học, phù hợp các văn bản pháp quy và điều kiện thực tiễn; hệ thống biểu mẫu được thiết kế phù hợp các quy định về thể thức văn bản hành chính và đảm bảo tính tường minh. Trong quá trình nhận xét, đánh giá văn bản quy trình, Hội đồng nghiệm thu cũng đã trao đổi, góp ý cho các đơn vị về việc mô tả lưu đồ công việc, diễn đạt thời gian thực hiện nhiệm vụ cũng như cải tiến một số biểu mẫu nhằm góp phần nâng cao tính hiệu quả của các quy trình.
Các văn bản quy trình công việc được Hội đồng thống nhất nghiệm thu bao gồm:
1) Quy trình Xử lý kỷ luật sinh viên (Phòng Công tác Sinh viên);
2) Quy trình Xử lý kỷ luật đối với viên chức và người lao động trong Nhà trường (Phòng Tổ chức Cán bộ);
3) Quy trình Thanh tra nội bộ (Phòng Tổ chức Cán bộ);
4) Quy trình Tổ chức cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục (Phòng Đảm bảo chất lượng);
5) Quy trình Quản lý đề tài khoa học cấp trường (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế);
6) Quy trình Tổ chức biên soạn, thẩm định tài liệu học tập lưu hành nội bộ (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế);
7) Quy trình Xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy (Phòng Đào tạo);
8) Quy trình Tổ chức chấm kiểm tra bài thi kết thúc học phần hình thức tự luận/trắc nghiệm trên giấy (Phòng Đào tạo)./.
 Dưới đây là một vài hình ảnh về các Hội đồng nghiệm thu
văn bản quy trình công việc  
 
Hội đồng nghiệm thu quy trình cải tiến chất lượng Nhà trường
Hội đồng nghiệm thu quy trình xử lý kỷ luật sinh viên
 
Ảnh: Võ Lê Hào

 

Người đưa tin: Nguyễn Văn Chí

Tin cùng loại