Tin tức -Sự kiện

Họp Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang, lần thứ 2 năm 2023

Ngày đăng: 26/07/2023 -15:21:47 PM

Sáng ngày 26 tháng 7 năm 2023, Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức họp lần thứ 2 năm 2023. 
Tham dự và chủ trì cuộc họp có thầy Nguyễn Trung Triều, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng và toàn thể thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường.
Cuộc họp diễn ra với 2 phiên, các thành viên tham gia trao đổi, thảo luận các báo cáo và kế hoạch sau: Báo cáo tổng kết công tác bảo đảm chất lượng Nhà trường giai đoạn 2018-2023 và năm học 2022-2023; Kế hoạch bảo đảm chất lượng Nhà trường giai đoạn 2023-2027 và năm học 2023-2024; Báo cáo kết quả cải tiến chất lượng Nhà trường giai đoạn 2018-2023 và năm học 2022-2023; Kế hoạch cải tiến chất lượng Nhà trường năm học 2023-2024 và các kế hoạch cải tiến chất lượng cơ sở giáo dục, chương trình đào tạo ngành Giáo dục Mầm non và Trường Mầm non Thực hành theo khuyến nghị của Hội đồng Tự đánh giá.
Kết luận cuộc họp, thầy Nguyễn Trung Triều chỉ đạo phòng chức năng rà soát, bổ sung, chỉnh sửa hoàn thiện các văn bản theo góp ý của Hội đồng./.
Một số hình ảnh của buổi họp
sptwnt
Thầy Nguyễn Trung Triều, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục Trường chủ trì cuộc họp. 
sptwnt
Thành viên Hội đồng Đảm bảo chất lượng giáo dục tích cực trao đổi, thảo luận. 

Người đưa tin: Chế Long Mỹ

Tin cùng loại