Tin tức -Sự kiện

Họp thẩm định báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2018 – 2023

Ngày đăng: 30/04/2023 -15:37:21 PM

Chiều ngày 27/4/2023, Hội đồng Bảo đảm chất lượng giáo dục (Hội đồng), Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp thẩm định báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2018-2023 (Báo cáo). Tham dự cuộc họp gồm thành viên Hội đồng và khách mời thẩm định Báo cáo.
sptwnt
Sau thời gian trao đổi, thảo luận về các nội dung của Báo cáo, Hội đồng đã nhất trí thông qua Báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục chu kỳ 2, giai đoạn 2018-2023. 
Trước đó, năm 2018, Nhà trường đã được Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 1, giai đoạn 2012 - 2017 theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐKĐCLGD ngày 22/4/2018 của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Đại học Đà Nẵng. 
Kết luận tại cuộc họp, thầy Nguyễn Trung Triều, Hiệu trưởng Nhà trường, Chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các thành viên Hội đồng và các nhóm chuyên trách trong việc thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời yêu cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo theo quyết định của Hội đồng để Ban Thư ký và phòng chức năng tiến hành các bước kế tiếp trong quy trình tự đánh giá theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.  
 

Người đưa tin: Trần Thị Phương Dung

Tin cùng loại