Tin tức -Sự kiện

Tổ chức nghiệm thu văn bản quy trình công việc năm học 2020 – 2021

Ngày đăng: 14/06/2021 -10:27:26 AM

Chiều ngày 10/06/2021, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu văn bản quy trình công việc năm học 2020 – 2021 bao gồm: Quy trình Tổ chức xuất bản Nội san Giáo dục (Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế) và Quy trình Đánh giá giữa chu kỳ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục/chương trình đào tạo (Phòng Bảo đảm chất lượng).
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao ý nghĩa của các quy trình đối với công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng của Nhà trường; tinh thần trách nhiệm của các tác giả cũng như công tác tư vấn chuyên môn của cán bộ thuộc hai đơn vị chuyên trách trong việc xây dựng quy trình đảm bảo yêu cầu của Cục quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo, phù hợp với thực tiễn của Nhà trường.
Các thành viên Hội đồng cũng đã trao đổi, đóng góp ý kiến nhằm giúp các tác giả hoàn thiện văn bản quy trình trước khi được đưa vào thực hiện trong năm học mới./.
Dưới đây là một số hình ảnh họp Hội đồng nghiệm thu văn bản quy trình công việc 
sptwnt
sptwnt
sptwnt

Người đưa tin: Trần Thị Phương Dung

Tin cùng loại