Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức nghiệm thu quy trình (đợt 4)

Ngày đăng: 28/02/2019 -11:39:51 AM

Thực hiện kế hoạch rà soát, điều chỉnh, nghiệm thu quy trình công việc học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường, ngày 26 tháng 2 năm 2019, Trường CĐSP Trung ương đã tiếp tục tổ chức nghiệm thu quy trình (đợt 4) do phòng Đào tạo, phòng Đảm bảo chất lượng, phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế, khoa Giáo dục Phổ thông soạn thảo.

Hội đồng nghiệm thu đã nhận xét, góp ý cho các tác giả xây dựng quy trình về việc chọn lựa hệ thống văn bản pháp quy liên quan, thiết kế lưu đồ công việc, mô tả nội dung các bước cũng như việc biên soạn các biểu mẫu đảm bảo tính tường minh và các quy định về thể thức văn bản. 
Về cơ bản, các quy trình được xây dựng đảm bảo tính lôgic, phù hợp các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường, văn phong mạch lạc, rõ ràng.
Kết quả, Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu 4 quy trình, bao gồm:
- Quy trình tổ chức chấm thi kết thúc học phần tự luận, trắc nghiệm trên giấy (Phòng Đào tạo)
- Quy trình Tổ chức nghiệm thu đề tài sáng kiến kinh nghiệm cấp Trường (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế)
- Quy trình Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (Phòng Đảm bảo chất lượng)
- Quy trình Tổ chức chuyên đề cấp trường tập huấn bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Nhà trường (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế)
Tin và ảnh: Đinh Thị Thu Hằng

Người đưa tin: Đinh Thị Thu Hằng

Tin cùng loại