Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức nghiệm thu văn bản quy trình công việc, năm học 2022 – 2023 (đợt 1)

Ngày đăng: 22/02/2023 -15:10:56 PM

Chiều ngày 21/02/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu các văn bản quy trình công việc, năm học 2022 – 2023 (đợt 1). Các văn bản quy trình công việc được nghiệm thu gồm: Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục; Quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần.  Những văn bản quy trình công việc trên do Phòng Khảo thí &Bảo đảm chất lượng xây dựng theo Kế hoạch xây dựng, rà soát quy trình công việc năm học 2022-2023 của Nhà trường.
Tại buổi họp, các thành viên Hội đồng đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc của các tác giả tham gia soạn thảo văn bản quy trình công việc: cô Đinh Thị Thu Hằng và thầy Nguyễn Văn Chí. Hội đồng đã thảo luận, góp ý về các nội dung trong văn bản quy trình công việc như: văn bản áp dụng, các bước trong lưu đồ tiến trình và thời gian thực hiện, mô tả, thể thức và nội dung các biểu mẫu. Các ý kiến góp ý của Hội đồng là căn cứ để các tác giả hoàn thiện văn bản quy trình trước khi Nhà trường ban hành và đưa vào thực hiện trong thời gian tới./.
Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu quy trình
sptwnt
Cô Đinh Hiền Minh – Chủ tịch Hội đồng phát biểu tại buổi họp
sptwnt
Thầy Nguyễn Đức Thới – UVPB nhận xét văn bản quy trình công việc  
sptwnt
Cô Lê Thị Hiền – UVPB nhận xét văn bản quy trình công việc
sptwnt
Thầy Đỗ Văn Sỹ – UVPB nhận xét văn bản quy trình công việc 
sptwnt
Cô Đinh Thị Thu Hằng –báo cáo tóm tắt nội dung văn bản quy trình công việc “Tổ chức hoạt động tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục” 
sptwnt
Thầy Nguyễn Văn Chí – báo cáo tóm tắt nội dung văn bản quy trình công việc “Quản lý và sử dụng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần”

Người đưa tin: Trần Thị Phương Dung

Tin cùng loại