Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang tổ chức tập huấn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng

Ngày đăng: 19/03/2020 -11:14:11 AM

Ngày 17 tháng 3 năm 2020, Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã tổ chức tập huấn tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng theo tiêu chuẩn ban hành kèm thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Tham dự tập huấn có cô Nguyễn Tuyết Lan phó Hiệu trưởng phụ trách Trường, cô Nguyễn Thị Hằng, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, các báo cáo viên, thành viên Ban thư ký, nhóm công tác chuyên trách giúp việc cho Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên mầm non trình độ cao đẳng của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang.
Trong quá trình tập huấn, các báo cáo viên tập trung vào các nội dung trọng tâm gồm: Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng (theo TT 02/2020/TT- BGDĐT), kỹ thuật phân tích tiêu chí tìm thông tin minh chứng, quy định mã minh chứng, yêu cầu đối với việc viết phiếu đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn.
Sau tập huấn, các nhóm công tác chuyên trách sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động phân tích tiêu chí tím thông tin minh chứng, mã minh chứng mà nhóm phụ trách để chuẩn bị cho hoạt động tiếp theo trong quy trình tự đánh giá theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Một số hình ảnh tập huấn

sptwnt

Cô Lê Thị Minh Xuân, Trưởng phòng ĐBCL, giới thiệu chương trình tập huấn

sptwnt

Cô Nguyễn Tuyết Lan, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường, phát biểu khai mạc tập huấn

sptwnt

Cô Nguyễn Thị Hằng, nguyên Hiệu trưởng Nhà trường, trao đổi về kỹ thuật phân tích tiêu chí tìm thông tin minh chứng

sptwnt

Thầy Võ Lê Hào, phòng ĐBCL, trao đổi về quy định mã minh chứng

sptwnt

Thầy Nguyễn Văn Chí, phòng ĐBCL, trao đổi về kỹ thuật viết phiếu đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn

Hình ảnh: Võ Lê Hào

 

Người đưa tin: Lê Thị Minh Xuân

Tin cùng loại