Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu văn bản quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đợt 1, năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 22/09/2018 -18:32:55 PM

Chiều các ngày 18 và 21 tháng 9 năm 2018, Hội đồng nghiệm thu quy trình Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương – Nha Trang đã tổ chức họp nhận xét, đánh giá quy trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, bao gồm: 
- Quy trình xây dựng kế hoạch năm học của Trường Mầm non thực hành (Trường Mầm non Thực hành);
- Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của Công đoàn trường (Công đoàn trường);
- Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của Đoàn trường (Đoàn trường);
- Quy trình xây dựng kế hoạch hoạt động năm học của Hội sinh viên (Hội sinh viên);
- Quy trình xây dựng biên chế năm học Nhà trường (Phòng Tổ chức cán bộ);
- Quy trình xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm (Phòng Kế hoạch - tài chính);
- Quy trình xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ cấp trường (Phòng Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế);
- Quy trình xây dựng thời khóa biểu học kỳ (Phòng Đào tạo);
- Quy trình tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh sinh viên” (Phòng Công tác sinh viên); 
- Quy trình tổ chức xây dựng quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị (Phòng Đảm bảo chất lượng).
Về cơ bản, các quy trình được xây dựng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, các quy định hiện hành có liên quan; đảm bảo tính hệ thống, logic, hiệu quả và khả thi. Các văn bản quy trình được nghiệm thu đợt 1 sẽ chính thức được ban hành và thực hiện từ tháng 10 năm 2018; đồng thời là cơ sở để thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, tự giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, tổ chức; góp phần xây dựng văn hóa chất lượng trong Nhà trường.
Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động tại các Hội đồng nghiệm thu
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu quy trình của Phòng Công tác sinh viên
sptwnt
Hội đồng nghiệm thu quy trình của Phòng Kế hoạch Tài chính

Người đưa tin: Đinh Thị Thu Hằng

Tin cùng loại