Tin tức -Sự kiện

Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang tổ chức nghiệm thu văn bản quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đợt 2, năm học 2018 – 2019

Ngày đăng: 28/10/2018 -14:17:02 PM

Ngày 16 và 26 tháng 10 năm 2018, Trường CĐSP Trung ương – Nha Trang đã tổ chức nghiệm thu quy trình thực hiện nhiệm vụ đơn vị đợt 2, năm học 2018-2019.
Có 12 quy trình đã được Hội đồng đánh giá và thông qua bao gồm: 1) Tổ chức kiến tập/thực tập sư phạm, 2) Cấp phát, quản lý bằng cao đẳng hệ chính quy, 3) Tổ chức thi kết thúc học phần (Phòng Đào tạo); 4) Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi và thao giảng cấp trường, 5) Tổ chức cho sinh viên cuối khoá làm đề tài khoa học (Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế); 6) Chuẩn bị tài liệu phục vụ năm học, 7) Tổ chức hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện (Trung tâm Thông tin – Thư viện); 8) Tổ chức bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Nhà trường thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng, 9) Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức người lao động (Phòng Tổ chức cán bộ); 10) Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm cấp khoa (Khoa Giáo dục Mầm non); 11) Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (Khoa Giáo dục Phổ thông), 12) Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên (Phòng Công tác sinh viên).
Các quy trình được xây dựng phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các văn bản quy định hiện hành. Các quy trình này sẽ được ban hành và đưa vào sử dụng góp phần tạo lập nề nếp thực hiện nhiệm vụ và xây dựng văn hoá chất lượng các đơn vị trong Trường. Đây là một trong những nội dung trọng tâm của hoạt động đảm bảo chất lượng Nhà trường trong năm học 2018-2019./.
Dưới đây là một số hình ảnh về Hội đồng nghiệm thu quy trình thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị:
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Cấp phát, quản lý bằng cao đẳng hệ chính quy của Phòng Đào tạo
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Tổ chức cho sinh viên cuối khoá làm đề tài khoa học của Phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Tổ chức hướng dẫn bạn đọc sử dụng thư viện của Trung tâm Thông tin – Thư viện
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Tổ chức bổ nhiệm cán bộ quản lý trong Nhà trường thuộc thẩm quyền Hiệu trưởng của Phòng Tổ chức cán bộ
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Xây dựng kế hoạch khoa học công nghệ năm cấp khoa của Khoa Giáo dục Mầm non
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Xây dựng chuẩn đầu ra chương trình đào tạo của Khoa Giáo dục Phổ thông
sptwnt
Nghiệm thu quy trình Quản lý hồ sơ học sinh sinh viên  của Phòng Công tác sinh viên
 

Người đưa tin: Võ Lê Hào

Tin cùng loại